Google

lördag 7 februari 2009

Ytterliggare en bild av "syrefattig" botten....


Här skall alltså om myndigheterna får bestämma 115000 kubik slam innehållande ett antal olika gifter dumpas. 1-1,5m tjockt lager med slam/sediment skall täcka denna (döda, enl experter?!?!) botten. För mer info besök http://enlevandefjord.blogspot.com

Inga kommentarer: